TOIMINTAFILOSOFIA

"Kun viestintä suunnitellaan, se voidaan myös hallita!"

Viestintä on olennainen osa menestyvää yritystä. Onnistuneella viestinnällä rakennetaan ja vahvistetaan liiketoimintaa, edistetään vaikutusmahdollisuuksia, lisätään henkilöstön sitoutumista ja parannetaan rekrytointia. Oulu Media luo toimintamallin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oulu Median toiminta perustuu asiantuntevaan ja rehelliseen työhön. Emme tarjoa lyhytkestoisia taikatemppuja maineenhallinnan ja viestinnän kehittämiseen, mutta takaamme tuloksia pitkäjänteisellä työllä. Onnistunut viestintä on aina kehittämistyön tulos ja olemme valmiita sitoutumaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Projektityössä Oulu Media on joustava ja tehokas toimija.